Persones amb discapacitats

Les persones amb qualsevol limitació física o psíquica hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable i hauran d’informar d’aquesta circumstància a l’organització.

LEAVE COMMENT