Cal tenir molt presents els següents requisits per tal de poder participar a l’Andorra Walking Festival amb total normalitat.Tots els participants inscrits l’AWF tindran una assegurança d’accidents que els cobrirà en les activitats en territori andorrà. Els majors de 85 anys hauran de contactar amb l’organització.

Load More


Tots els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult o tutor, el qual considerarà al menor capacitat per a l’activitat, i que s’en farà responsable a tots els efectes.

Load More


Les persones amb qualsevol limitació física o psíquica hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable i hauran d’informar d’aquesta circumstància a l’organització.

Load More


Els animals de companyia NO són admesos en cap acte de l’AWF.

Load More


Les rutes de senderisme estaran liderades per guies de muntanya i les visites culturals per guies culturals, en ambdós casos, amb títols oficials. En qualsevol circumstància els participants estaran obligats a seguir les seves instruccions i indicacions.

Load MorePer a la realització de les sortides de senderisme és obligatori l’ús de roba i calçat adequat a l’alta muntanya i per a qualsevol condició metereològica. En el seu defecte, els guies podran excloure els participants que considerin  que no compleixen aquest punt del reglament.

Load More


La meteorologia adversa (pluja, vent o fred), no seran motiu de suspensió de les sortides de senderisme. Els participants seran els responsables de preveure qualsevol inclemència anteriorment citada. Els guies estaran capacitats per suspendre l’activitat per motius de seguretat (per exemple, precipitacions amb aparell elèctric). Si això passés, l’organització intentarà realitzar alguna activitat alternativa, sempre que sigui possible, com ara visita a museus, etc.

Load More


Les sortides de senderisme tindran un mínim de 15 participants per nivell. En cas de no assolir aquesta quantitat, l’organització reubicarà els participants en altres sortides.

Load More


Amb la inscripció a l’AWF-ANDORRA WALKING FESTIVAL, els participants renuncien a prevaler-se del dret d’imatge i autoritzen l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurement les fotografies o els enregistraments fets o gravats en el marc de l’event, en qualsevol mitjà de comunicació i/o suport publicitari i de promoció. La cessió del drets d’imatge és per un termini de temps i àmbit geogràfic il·limitats. L’autorització i  la cessió de drets d’imatge tenen caràcter gratuït.

Load More


Les inscripcions es podran cancel·lar fins al dia 1 de juliol del 2.022, retornant l’import de les mateixes. A partir d’aquesta data l’organització no retornarà l’import d’aquesta, encara que sigui per causes justificades. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament.

Load More

Tens dubtes o consultes?

Envia’ns un correu electrònic a través del següent formulari