Meteorologia

La meteorologia adversa (pluja, vent o fred), no seran motiu de suspensió de les sortides de senderisme. Els participants seran els responsables de preveure qualsevol inclemència anteriorment citada. Els guies estaran capacitats per suspendre l’activitat per motius de seguretat (per exemple, precipitacions amb aparell elèctric). Si això passés, l’organització intentarà realitzar alguna activitat alternativa, sempre que sigui possible, com ara visita a museus, etc.

LEAVE COMMENT