Menors d’edat

Tots els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult o tutor, el qual considerarà al menor capacitat per a l’activitat, i que s’en farà responsable a tots els efectes.

LEAVE COMMENT