Assegurança de responsabilitat civil i accidents

  1. Federats i demés participants que tinguin una assegurança de R.C. i accidents que els cobreixi en territori andorrà: En el moment de l’acreditació, aquests participants hauran de firmar un full de descàrrec a l’organització confirmant que estan en possesió d’una asseguraça individual de responsabilitat civil i d’accidents en vigor i que cobreixi qualsevol eventualitat en territori Andorrà.
  2. Resta de participants: Obligatòriament hauran de contractar una assegurança facilitada per l’organització de l’AWF en el moment de fer la inscripció. El cost d’aquesta assegurança serà de 3€/dia, amb un import total de 18€ pels participants de 6 dies i de 12€, en el cas dels participants de 4 dies. Aquest import s’afegirà a l’import de la inscripció.